Cha Cha Chá

Open Level

Cha Cha Chá

Salsa Cubana

Anfänger A1

Salsa Cubana

Latino Solokurs

Mittelstufe M1

Latino Solokurs

Salsa Cubana

Anfänger A2

Salsa Cubana

Latin Fitness Ü50 mit Conny

Anfänger A1

Latin Fitness Ü50 mit Conny

Zumba mit Alejandro

Open Level

Zumba mit Alejandro

Latino Solo Kids

Anfänger A1

Latino Solo Kids

Latino Solo Teens

Anfänger A1

Latino Solo Teens

Zumba mit Alejandro

Open Level

Zumba mit Alejandro

Salsa Cubana

Mittelstufe M1

Salsa Cubana

Latino Solokurs

Anfänger A1

Latino Solokurs

Sensual Ladies Styling

Anfänger A1

Sensual Ladies Styling

Bachata Sensual

Anfänger A1

Bachata Sensual

Latin Fitness Ü50 mit Conny

Anfänger A1

Latin Fitness Ü50 mit Conny

Kizomba Traditional

Open Level

Kizomba Traditional

Salsa Auf Linie

Open Level

Salsa Auf Linie

Ladies Styling

Anfänger A1

Ladies Styling

Salsa Cubana

Anfänger A1

Salsa Cubana

Bachata Sensual

Open Level

Bachata Sensual